Alles over financiën, polissen en meer

reActivate werkt met veel verzekeraars in Nederland. Met een groot aantal heeft zij productie-afspraken. De behandeling wordt daardoor door de meeste verzekeraars vergoed uit de basisverzekering. De verzekeraar vergoedt dan de zorgkosten, met inachtneming van het eigen risico van de cliënt. Er zijn echter ook verzekeraars die geen vergoeding geven. Controleer daarom altijd vooraf je polisvoorwaarden.


Verwijzing voor GGZ behandeling

Om in aanmerking te komen voor een behandeling op basis van de basis GGZ of de gespecialiseerd GGZ, moet je een geldige en actuele verwijzing hebben van je huisarts of bedrijfsarts. Een dergelijk zorgtraject wordt dan gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW).


Eigen risico

Behandeling in de basis- of specialistische GGZ, dus ook bij reActivate, is zorg die valt onder het eigen risico van je zorgverzekering. Het eigen risico wordt door de politiek vastgesteld. Als je een verhoogd eigen risico hebt afgesproken met je zorgverzekering, dan kan dit oplopen. Je zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij je in rekening. 

De zorgverzekeraar zal je wettelijk verplicht eigen risico volledig in rekening brengen in het jaar waarin je het traject gestart bent. Meestal zal dit pas aan het eind van het traject gebeuren, omdat wij de verzekeraar pas bij afsluiten kunnen factureren. Dit geldt doorgaans ook voor je eventuele vrijwillig verhoogde eigen risico. In sommige gevallen kun je compensatie krijgen voor het eigen risico, zie hiervoor de website van de rijksoverheid.

Eigen risico geldt niet als je begeleiding zoekt die vergoed wordt in de aanvullende verzekering. Ook daarvoor kun je bij reActivate terecht, maar de vergoedingen zijn doorgaans per uur niet toereikend. Vanzelfsprekend kunnen we samen kijken naar de beste optie voor jou.


Akte van cessie

Bij zorgverzekeraars waarmee reActivate geen productieafspraken heeft wordt gewerkt met een akte van cessie. De financiële afhandeling van de behandeling kun je dan in de meeste gevallen aan reActivate overdragen door een akte van cessie te ondertekenen. Hiermee dienen wij de factuur van je behandeling direct bij je zorgverzekeraar in en de verzekeraar betaalt ons dan rechtstreeks. Dit geldt overigens niet voor alle zorgverzekeraars. Het eventueel door de zorgverzekeraar ingehouden eigen risico moet je dan nog wel aan ons overmaken.

Je kunt er uiteraard ook voor kiezen deze volmacht niet te tekenen. In dat geval sturen wij de factuur naar jou. Je kunt deze dan zelf declareren bij je zorgverzekeraar.

Vergoeding van overige trajecten

Naast de BGGZ en SGGZ trajecten bieden we ook zorg, welke niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering, zoals meer werkgerichte coaching. Hiervoor geldt een standaardtarief van € 150,- per uur.

Wil je liever niet declareren bij de zorgverzekeraar en dus zelf betalen? In dat geval kunnen kijken we samen wat een traject kost, afhankelijk van de hoeveelheid zorg en de disciplines die je nodig hebt.

Behandelingen

reActivate kiest voor een holistische benadering met vitaliteit als doel.

meer informatie

Veel voorkomende klachten

Elk mens is uniek en heeft zijn eigen kenmerken. reActivate werkt oplossingsgericht vanuit een scherpte analyse en vanuit de wensen van de cliënt.

meer informatie

Veel gestelde vragen

Wij helpen graag. Ook door snelle antwoorden op veel voorkomende vragen. Kom je er niet uit. Bel ons dan.

meer informatie

Certificaten

Stichting GGZ Groep heeft als erkende Wtzi zorginstelling de kwaliteit van haar dienstverlening hoog in het vaandel. Wij hebben een actueel kwaliteitscertificaat van ISO.