wachttijden

Ook reActivate merkt de toenemende vraag naar psychische hulp. De contracten met de zorgverzekeraars zijn echter vaak gelimiteerd tot een bepaald plafond. Dat kan betekenen dat er voor klanten wachttijden ontstaan. Meestal kunnen we u direct helpen maar soms komt u even op de wachtlijst. Dit laten wij u altijd weten.

Actuele wachttijden 

Voor onze drie locaties houden wij de actuele wachttijden bij.

Momenteel hebben we langere wachttijden dan u van ons gewend bent. Na ontvangst van de verwijsbrief kan het tot 6 weken duren tot wij telefonisch contact opnemen om uw persoonsgegevens te registreren en een intakegesprek te plannen. U kunt zich eventueel door uw zorgverzekeraar laten adviseren over een alternatieve zorgverlener in uw regio.

Met ons multidisciplinaire team van professionals kijken we per cliënt welke zorg en welke behandelaar het beste bij die persoon past. Ook kijken we naar de urgentie van de problematiek. We proberen met onze hulpverleners en met ons zorg aanbod zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vraag en behoefte van de cliënt. Elke vraag van de klant is uniek en reActivate levert altijd maatwerk. Ook kunnen wij zorg overbruggen met een groot aanbod van e-health modules. Daarmee kunt u snel aan de slag.


Een-op-een
Groepsverband
E-health

Effectief in psychologische zorg en dienstverlening

Met de persoonlijke aanpak van reActivate boeken we resultaat. Hoe we dat weten? Dat meten we af aan de hoge scores voor klanttevredenheid die we ontvangen. Vanuit onze visie sturen we op effectiviteit en dat ervaart de cliënt in alle onderdelen van onze dienstverlening.

Zo slagen we er steeds in om de wachttijd tot een minimum te beperken en kennen we bijna geen wachtlijsten. Hierdoor is reActivate blijvend in staat om mensen snel aan de behandeling te helpen die ze nodig hebben. Zodat onze cliënten weer verder kunnen gaan met hun leven.

Bescherming van uw privacy

Bij reActivate realiseren we ons dat we met gevoelige informatie werken. Informatie waarvan u wilt dat die niet zomaar op straat ligt. Wij verwerken en bewaren uw gegevens dus zoals voorgeschreven door onder andere de Wet AVG die in mei 2018 van toepassing is geworden. Voor de (medische) gegevens moeten wij ons houden aan de wettelijke bewaartermijnen. Het privacy reglement van reActivate waarborgt dat de toegang tot de (medische) dossiers beperkt blijft. Wij maken gebruik van het Electronisch Patientendossier ‘Careweb’,een cliëntvolgsysteem met alle noodzakelijke faciliteiten om (medische)gegevens middels autorisatie af te schermen volgens het Privacy reglement van reActivate.​

Privacy reglement

download bestand

Kwaliteitsstatuut

download bestand

Goedgekeurde ggz - Instelling

ReActivate heeft vanaf 1 januari 2017 een kwaliteitsstatuut conform de huidige wet- en regelgeving. In dit document staat beschreven hoe reActivate werkt en wat een cliënt kan verwachten.

Veel gestelde vragen

Wij helpen je, waar dat kan. Een aantal vaker gestelde vragen hebben wij verzameld. Uiteraard kun je ons ook altijd bellen voor een antwoord op je vragen. 

Klachten en verbeteringen

Wij zijn trots op de kwaliteit van onze dienstverlening en doen er alles aan om dit te behouden. Mocht je toch tegen iets aan lopen waarover je niet tevreden bent of heb je suggesties hoe we het beter kunnen doen? Dan kun je altijd terecht bij de directie. Natuurlijk hanteren we ook een klachtenreglement voor het geval je er met de directie niet uitkomt. Je kunt je dan rechtstreeks wenden tot onze klachten-functionaris 

Per postPer email
reActivate
t.a.v. Klachten-functionaris
Seinstraat 16
1223 DA, Hilversum
t.a.v. de heer B. Vos
secretariaat@reactivate.nl

Hoofdkantoor

reActivate 

Hilversum is de hoofdvestiging van re-Activate. Hieronder een lijst met alle vestigingen van reActivate, waar u ook terecht kunt.

Adresgegevens 
Seinstraat 16
1223 DA
Hilversum
WTZi nummer:     8860
Telefoonnummer:   035 - 666 9092
Emailadres:          info@reactivate.nl

Certificaten

Stichting GGZ Groep heeft als erkende Wtzi zorginstelling de kwaliteit van haar dienstverlening hoog in het vaandel. Wij hebben een actueel kwaliteitscertificaat van ISO.