Trajecten op maat, combinaties zorg en werk mogelijk

Vitale en veerkrachtige mensen hebben minder kans op uitval. In hun loopbaan, en in hun levensbaan. Daarvan zijn wij overtuigd. Net als van het feit dat mensen die uit hun natuurlijke kracht putten, hun leven een positieve wending kunnen geven.

Waar kunnen wij u bij helpen?

Gezondheid is een belangrijke sleutel tot een gelukkig en productief leven. In onze ogen is gezondheid het vermogen van de mens tot anticiperen op en meebewegen met verandering. Bij re-Activate helpen we onze cliënten om te ontdekken waar hun kracht ligt. Wie blokkades ervaart, stimuleren we om deze weg te ruimen. Om zakelijk of privé keuzes te maken, hoe eng dat soms ook is. Om nieuwe wegen te vinden en die op eigen kracht te bewandelen.

Stoornissen
  • Angst of paniek
  • Stress of burnout
  • Vermoeidheid.
  • Lichamelijke klachten
Coaching
  • Loopbaan begeleiding
  • Gezin
  • Sociale relaties
  • Persoonlijkheid

Meld uw patiënt nu aan

Betrokken maar ook zakelijk

Resultaatgericht

Zorgen voor werk is zorgen voor mensen, en dat doen we graag. Maar zonder ze te 'pamperen', want daar schiet je uiteindelijk niets mee op. Bij re-Activate zijn we betrokken, maar ook zakelijk. Want de cliënt en de opdrachtgever willen natuurlijk wel resultaat zien, en wij ook.

Zelf kiezen werkt!

Bij reActivate gaan we uit van de kracht van mensen, en van hun eigen verantwoordelijkheid. Wie zelf kiest, zo weten we uit ervaring, is gemotiveerd om te werken aan zijn herstel en aan zijn toekomstperspectief. Daarom fungeren wij als de wegwijzer die laat zien welke richtingen iemand kan inslaan, en laten we de cliënt zelf zijn weg kiezen. Natuurlijk ondersteunen we hem of haar wel op het nieuw gekozen pad. Wij vertellen u graag meer over onze werkwijze.

Kracht van mensen
Verantwoordelijkheid

Persoonsgericht
Verbindend

Maatwerk

Bij reActivate werken we persoonsgericht en verbindend. We kijken naar de hele mens en bieden wat die persoon nodig heeft. Zorg, werk en vitaliteit gaan hand in hand en door onze ketenexpertise kunnen wij gemakkelijk trajecten aan elkaar koppelen. Gespecialiseerde zorg en loopbaanbegeleiding bijvoorbeeld, of re-integratie in combinatie met het programma Gezonde Grenzen.

Certificaten

Stichting GGZ Groep heeft als erkende Wtzi zorginstelling de kwaliteit van haar dienstverlening hoog in het vaandel. Wij hebben een actueel kwaliteitscertificaat van ISO.