Stapsgewijze aanpak van kennismaking tot herstel

Je gaat bij ons een zorgtraject volgen, die valt onder de specialistische medische basiszorg. Het uitgangspunt is jouw hulpvraag, aan de hand daarvan stellen we een diagnose en maken we samen een behandelovereenkomst; een plan om te werken aan jouw herstel.


1. Intakegesprek

Na aanmelding bij reActivate (met een verwijsbrief van huisarts of bedrijfsarts), vindt een intakegesprek plaats met een van onze psychologen en hoofdbehandelaren. Dit gesprek heeft tot doel een breed beeld te krijgen van de cliënt en zijn/haar problematiek.


2. Vaststellen van de juiste behandeling

In het multidisciplinair overleg bespreken we de meest passende en adequate behandeling. Deze behandeling zetten we vervolgens direct in. Eventueel is aanvullende psychodiagnostiek nodig.


3. Het behandelproces

Afhankelijk van de aard van de problematiek wordt met de cliënt een aantal behandelgesprekken afgesproken. Tijdens het behandelproces ontvangen alle betrokken disciplines regelmatig informatie over de voortgang van de behandeling.


4. (Tussen)evaluaties en terugvalpreventie

Elk half jaar wordt de behandeling geëvalueerd, in overleg met de patiënt. Aan de hand van deze evaluatie wordt het behandelplan in het multidisciplinair overleg (zo nodig) bijgesteld. Aan het einde van de behandeling wordt de behandeling geëvalueerd en een terugvalpreventieplan opgesteld.Multidisciplinaire aanpak

Met jouw hele verhaal hebben we alle omstandigheden en mogelijkheden die de hulpvraag en jouw herstel betreffen in beeld. In het behandelplan hebben we beschreven hoe we gaan werken aan dit herstel. Waar nodig gebeurt dit op meerdere gebieden, oftewel multidisciplinair. Elke professional of behandelaar me t wie jij aan het werk gaat, heeft dan een eigen onderdeel van het totale traject als werkterrein. Uiteraard stemmen we de verschillende disciplines gedurende het hele traject op elkaar af.


De coördinator

Een behandelaar die een belangrijk deel van de behandeling uitvoert, is coördinator van het traject en daarmee ook jouw directe contactpersoon. De coördinator onderhoudt ook contacten met de andere behandelaars en heeft hiermee overzicht over het gehele traject. Kortom een aanspreek punt waar jij met jouw vragen terecht kunt en met wie je samen de voortgang van het traject kunt bespreken.


Evaluaties

Om te meten en te weten dat we op de goede weg naar herstel zitten, doen wij regelmatig evaluaties. In elk geval één halverwege het traject en de andere aan het eind. De resultaten van de evaluatie vormen steeds de basis om te beslissen of het behandelplan aangepast moet worden en aan het einde van het traject of het traject een vervolg krijgt. De evaluaties doen we in de vorm van een soort tussenscore waarin je zelf een beoordeling geeft over jouw klachten en functioneren. De evaluaties gaan over jou en worden uiteraard ook met jou doorgenomen. Waar nodig en mogelijk kan dat in een multidisciplinair overleg.

Behandelingen

reActivate kiest voor een holistische benadering met vitaliteit als doel.

meer informatie

Veel voorkomende klachten

Elk mens is uniek en heeft zijn eigen kenmerken. reActivate werkt oplossingsgericht vanuit een scherpte analyse en vanuit de wensen van de cliënt.

meer informatie

Veel gestelde vragen

Wij helpen graag. Ook door snelle antwoorden op veel voorkomende vragen. Kom je er niet uit. Bel ons dan.

meer informatie

Certificaten

Stichting GGZ Groep heeft als erkende Wtzi zorginstelling de kwaliteit van haar dienstverlening hoog in het vaandel. Wij hebben een actueel kwaliteitscertificaat van ISO.