cliënt ervaringen

Bij reActivate staat de klant centraal. Bij psychische klachten en problemen biedt reActivate passende, persoonlijke en resultaatgerichte zorg. Dat doen we door te kijken naar de mens als geheel. Niet de klacht staat centraal, maar de cliënt en zijn/haar mogelijkheden. Op die manier werken we bij reActivate samen aan het eigen herstel.

Mensgerichte zorg

Onze toegewijde behandelaars denken niet alleen maar in protocollen, maar in wat de beste aanpak voor de cliënt is. En om te bepalen welke aanpak dat moet zijn kijken we verder dan alleen naar de klacht. Want soms heeft een cliënt met een psychische klacht juist veel baat bij een lichaamsgerichte behandeling.

Wij geloven dat elk mens de kracht heeft om uitdagingen uit de maatschappij aan te gaan. reActivate helpt die kracht te vinden en verder te ontplooien. Dat doen wij door een helende omgeving te creëren, betere zorg te geven en een gezonde organisatie te zijn.

Ook reActivate vindt de ervaring van klanten belangrijk. Het afgelopen jaar [2018] hebben onze klanten ons het volgende cijfer gegeven (CQ):

Locatie Hilversum  8,46

Locatie Lemmer     8,23

Locatie Oegstgeest 8,33

Kwaliteit van zorg

reActivate sluit met zijn visie en doelstellingen aan bij de kwaliteitsperspectieven van Planetree. Dit kwaliteitssysteem stelt de mens voorop: cliënt en medewerker. Belangrijke thema's zijn:

  • De mens staat voorop en ieder medewerker is ook zorgverlener
  • Persoonlijke aandacht wordt gegeven aan de hele mens, er is zorg voor fysieke, emotionele, geestelijke en sociale behoeften
  • Informatie is toegankelijk en zinvol
  • De houding is vriendelijk en met compassie
  • Veiligheid, toegankelijkheid en vakbekwaamheid
  • Familie, vrienden, dierbaren vitaal zijn voor herstel
  • Maatschappelijke betrokkenheid en zingeving belangrijk zijn
  • De fysieke omgeving, stressreductie en welbevinden bijdragen aan herstel

Effectief in psychologische zorg en dienstverlening

Met de persoonlijke aanpak van reActivate boeken we resultaat. Hoe we dat weten? Dat meten we af aan de hoge scores voor klanttevredenheid die we ontvangen. Vanuit onze visie sturen we op effectiviteit en dat ervaart de cliënt in alle onderdelen van onze dienstverlening.

Zo slagen we er steeds in om de wachttijd tot een minimum te beperken en kennen we bijna geen wachtlijsten. Hierdoor is reActivate blijvend in staat om mensen snel aan de behandeling te helpen die ze nodig hebben. Zodat onze cliënten weer verder kunnen gaan met hun leven.

Bescherming van uw privacy

Bij reActivate realiseren we ons dat we met gevoelige informatie werken. Informatie waarvan u wilt dat die niet zomaar op straat ligt. Wij verwerken en bewaren uw gegevens dus zoals voorgeschreven door onder andere de Wet AVG die in mei 2018 van toepassing is geworden. Voor de (medische) gegevens moeten wij ons houden aan de wettelijke bewaartermijnen. Het privacy reglement van reActivate waarborgt dat de toegang tot de (medische) dossiers beperkt blijft. Wij maken gebruik van het Electronisch Patientendossier ‘Careweb’,een cliëntvolgsysteem met alle noodzakelijke faciliteiten om (medische)gegevens middels autorisatie af te schermen volgens het Privacy reglement van reActivate.​

Privacy reglement

download bestand

Kwaliteitsstatuut

download bestand

Goedgekeurde ggz - Instelling

ReActivate heeft vanaf 1 januari 2017 een kwaliteitsstatuut conform de huidige wet- en regelgeving. In dit document staat beschreven hoe reActivate werkt en wat een cliënt kan verwachten.

Veel gestelde vragen

Wij helpen je, waar dat kan. Een aantal vaker gestelde vragen hebben wij verzameld. Uiteraard kun je ons ook altijd bellen voor een antwoord op je vragen. 

Klachten en verbeteringen

Wij zijn trots op de kwaliteit van onze dienstverlening en doen er alles aan om dit te behouden. Mocht je toch tegen iets aan lopen waarover je niet tevreden bent of heb je suggesties hoe we het beter kunnen doen? Dan kun je altijd terecht bij de directie. Natuurlijk hanteren we ook een klachtenreglement voor het geval je er met de directie niet uitkomt. Je kunt je dan rechtstreeks wenden tot onze klachten-functionaris 

Per postPer email
reActivate
t.a.v. Klachten-functionaris
Seinstraat 16
1223 DA, Hilversum
t.a.v. de heer B. Vos
secretariaat@reactivate.nl

Hoofdkantoor

reActivate 

Hilversum is de hoofdvestiging van re-Activate. Hieronder een lijst met alle vestigingen van reActivate, waar u ook terecht kunt.

Adresgegevens 
Seinstraat 16
1223 DA
Hilversum
WTZi nummer:     8860
Telefoonnummer:   035 - 666 9092
Emailadres:          info@reactivate.nl

Certificaten

Stichting GGZ Groep heeft als erkende Wtzi zorginstelling de kwaliteit van haar dienstverlening hoog in het vaandel. Wij hebben een actueel kwaliteitscertificaat van ISO.