Basis- en specialistische zorg 

Zorgtrajecten zijn er in eerste instantie voor bedoeld om beter te worden. In parallelle of opvolgende trajecten kan er ook aan andere zaken worden gewerkt, zoals begeleiding terug naar de werkplek.

Basis GGZ

Basis GGZ (BGGZ) is een zorgtraject voor mensen met licht tot matig ernstige psychische problemen. De betrokken regie-behandelaar is een GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psycho-therapeut. Deze zorgtrajecten zijn oplossingsgericht waarbij de aanpak van de symptomen voorop staat. Verkorte cognitieve gedragstherapie wordt, naast groepstherapie en E-Health, veel toegepast.

Specialistische GGZ

Specialistische GGZ (SGGZ) is een zorgtraject voor mensen met ernstige of complexe psychische aandoeningen. De betrokken regie-behandelaar is een GZ-Psycholoog, psychiater (deze mag ook medicijnen voorschrijven, mocht dat nodig zijn) of klinisch psycholoog.

Kwaliteitsstandaarden

Zowel in de Basis GGZ als in de specialistische GGZ werkt reActivate volgens de multi-disciplinaire evidence based richtlijnen, zoals deze door het Trimbos Instituut worden afgegeven. Onze psychologen volgen specifiek de protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten zoals beschreven in de handboeken van Boom. reActivate heeft zich gecommitteerd aan het kwaliteitsstatuut GGZ. 

Contra indicatie

reActivate gaat uit van de kracht van de mens. Wij verwachten dan ook van de cliënt een (pro)actieve bijdrage gericht op reductie van klachten. reActivate kan helaas geen cliënten behandelen waarbij onderstaande indicaties op de voorgrond staan. Daarvoor verwijzen wij respectievelijk door naar gespecialiseerde GGZ centra met een klinische functie en crisisopvang, een afdeling medische psychologie of het maatschappelijk werk.

Contra indicaties voor behandeling zijn: 

 • Crisis -gevoeligheid 
 • Eetstoornissen 
 • Op de voorgrond staande somatische aandoeningen 
 • Laag begaafdheid/ verstandelijke beperking 
 • Verslavingsproblematiek 
 • Psychotische stoornissen 
 • Ernstige autisme spectrum problematiek 
 • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek 
 • Forensische problematiek 
 • Ernstige maatschappelijke problemen 
 • Zelfbeschadiging
Veel voorkomende klachten

Elk mens is uniek en heeft zijn eigen kenmerken. reActivate werkt oplossingsgericht vanuit een scherpte analyse en vanuit de wensen van de cliënt.

meer informatie

Veel gestelde vragen

Wij helpen graag. Ook door snelle antwoorden op veel voorkomende vragen. Kom je er niet uit. Bel ons dan.

meer informatie

Certificaten

Stichting GGZ Groep heeft als erkende Wtzi zorginstelling de kwaliteit van haar dienstverlening hoog in het vaandel. Wij hebben een actueel kwaliteitscertificaat van ISO.