reActivate gaat uit van positieve gezondheid

 mentaal vitaal 

Stichting GGZ Groep continueert activiteiten Stichting Re-Activate per 1-11-2019 op de lokaties Hilversum, Lemmer en Oegstgeest.


Bel voor een intake of afspraak in een van onze locaties met 040-2364111 of bezoek www.ggzgroep.nl

reActivate is een landelijk opererende, erkende GGZ-instelling die mensen met psychische klachten professionele ambulante zorg biedt. Wij begeleiden en behandelen volwassenen in de algemene zorg (BGGZ), specialistische zorg (SGGZ) en arbeid gerelateerde klachten. De kosten van deze zorg worden vergoed door de zorgverzekeraars en zakelijke klanten.

Een betekenisvol leven staat bij positieve gezondheid centraal. Het accent ligt niet op de beperking. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Daarom wordt mensen gevraagd wat zij zélf het liefst willen veranderen. Wij spreken daarmee hun bron van veerkracht aan. Met deze bredere benadering bevorderen wij het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Dit doen wij door: 

 1. mensen in contact te brengen met hun kracht in plaats van ze aan te spreken op hun zwakte
 2.  te focussen op een betekenisvol leven
 3.  persoonsgerichte zorg te bieden en echt aan te sluiten op persoonlijke behoeften
 4.  de regie bij de mensen zelf te laten en ze te helpen hun eigen beslissingen te nemen

reActivate is gespecialiseerd in het behandelen van: 

 • Angststoornissen 
 • Stemmingsstoornissen 
 • Psychotrauma 
 • Stress-gerelateerde stoornissen 
 • Somatische symptoomstoornissen 
 • Milde persoonlijkheidsstoornissen 
 • AD(H)D   

Ook doen wij diagnostisch onderzoek naar: 

 • Klachten inventarisatie (DSM V diagnostiek) 
 • Indicatie stelling voor behandeling 
 • Persoonlijkheid 
 • Intelligentie 
 • AD(H)D


Daarom reActivate!

Bij reActivate staat de mens centraal. Als je bij ons in behandeling gaat kun je rekenen op een persoonlijke aanpak waarbij het resultaat telt. Daarom kijken onze toegewijde behandelaars niet alleen naar de specifieke psychische klacht(en), maar plaatsen we deze in een breder perspectief.

Cliënt staat centraal
Persoonlijke aanpak
Gericht op resultaat